„CRP“ Ako prostriedok na predchádzanie zbytočného užívania antibiotík.

„CRP“  Ako prostriedok na predchádzanie zbytočného užívania antibiotík.

CRP (C-reaktívny proteín) je proteín produkovaný v pečeni, ktorý sa v tele vyskytuje ako súčasť imunitného systému. Jeho úlohou je identifikovať a zabíjať baktérie, vírusy a iné patogény.

CRP je tiež indikátorom zápalu v tele, pretože jeho hladina sa zvyšuje v prípade akéhokoľvek zápalového procesu.

Hladinu CRP viete určiť len z krvi. Výsledky sa vyjadrujú v mg/l. Jeho hodnota stúpa v priebehu niekoľkých hodín, preto sa používa ako jeden z indikátorov zápalovej reakcie. Dôležité pre jeho správne vyhodnotenie je určiť začiatok choroby, pretože jeho hladina stúpa po 6-12 hodinách od vypuknutia ochorenia a maximum dosahuje po 24 hodinách.

Hodnota CRP sa dá jednoducho zistiť z kvapky kapilárnej krvi, čo znamená odber z prsta malého pacienta,  do pár minút priamo v ambulancii lekára. Aj keď sa detičky odberu boja, pri troške trpezlivosti a šikovnosti sestričiek, ktoré vedia detičky zabaviť tak, aby sa na to nesústredili, toto vyšetrenie nezvykne byť problémom.

Ide o jednoducho merateľný marker bakteriálneho zápalu, vďaka ktorému je možné obmedziť nadužívanie antibiotík, keďze 80 respiračných infekcií je vírusového pôvodu, to znamená, že nevyžadujú liečbu antibiotikami resp. antibiotiká vírusové ochorenie neliečia. V praxi je ťažké rozlíšiť podľa klinického vyšetrenia, či sa jedná o bakteriálnu alebo vírusovú infekciu dýchacích ciest, preto je meranie CRP cenným a jednoducho dostupným nástrojom najmä pediatrov.

Hodnoty CRP u detí majú nižšiu základnú hladinu než dospelí ľudia. Všeobecne možno pri všetkých infekciách horných dýchacích ciest, bronchiálnych a chrípkových infekciách s dobou trvania klinických príznakov viac než 1 deň považovať za hraničnú hodnotu CRP ~ 50 mg/l u dospelých a starších detí a ~ 25 mg/l u mladších detí. Tieto hodnoty svedčia o vírusovej, resp. len miernej, neinvazívnej bakteriálnej infekcii.

Ak ide u detičiek o horúčkovitý stav spojený s kašľom a soplíkmi alebo aj o horúčku bez akýchkoľvek iných príznakov (napr. pri infekciách močových ciest) trvajúci viac ako 12 hodín, je vyšetrenie CRP opodstatnené.

CRP vyšetrenie umožňuje odlíšiť bakteriálnu infekciu od vírusovej. Vďaka rýchlemu výsledku sa dozvieme, či potrebujeme antibiotiká alebo nie.

V dnešnej dobe často počujeme o rizikách nadužívania antibiotík, ktoré by sa mali používať výlučne na liečbu bakteriálnych infekcií. Pri ich nesprávnom užívaní sa zvyšuje riziko bakteriálnej rezistencie, kedy sa baktéria stáva odolnou voči liečbe antibiotikami, na ktoré bola predtým citlivá. Táto celosvetová hrozba je závažným problémom a preto je dôležité klásť veľký dôraz na správne užívanie antibiotickej liečby.  

U novorodenca a detí môže byť zvýšená hladina CRP v krvi indikáciou prítomnosti infekcie alebo zápalového procesu v tele. U novorodencov a dojčiat môže byť zvýšená hladina CRP spojená s infekciou matky počas tehotenstva alebo pôrodu, pretože môže prejsť na dieťa cez placentu alebo krvný obeh počas pôrodu. U detí starších ako jeden rok môže byť zvýšená hladina CRP spojená s infekčnými chorobami, ako sú napríklad pneumónia, meningitída alebo infekcie ucha.

(https://detskechoroby.rodinka.sk/, https://medihum.sk/, https://lemedic.sk/)