Dôležité pre rodičov chorých detí: Žiadosť o ošetrovné pre zatvorenie školy nevystavuje lekár - vypĺňa si ju sám rodič!

Dôležité pre rodičov chorých detí: Žiadosť o ošetrovné pre zatvorenie školy nevystavuje lekár - vypĺňa si ju sám rodič!

 

Chorých detí pribúda a s tým sa postupne zatvárajú aj niektoré školy a škôlky. Pokiaľ nemáte inú možnosť, než čerpať ošetrovné, nezabudnite postupovať správne.

Nie je potrebná návšteva  lekára

Ak si rodičia želajú čerpať ošetrovné, teda OČR pre choré dieťa kvôli uzatvoreniu školy, materskej školy alebo detských jaslí, nie je potrebné navštíviť ošetrujúceho lekára. Rodič žiadosť vyplní a potom ju potvrdí uzatvorené zariadenie, ktoré ich dieťa navštevuje.

Hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr upozornil: ,,O krátkodobé ošetrovné požiadate Žiadosťou o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb. Túto žiadosť lekár nevystavuje, je dostupná v pobočkách alebo k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Túto žiadosť (číslo dokumentu 278) ako aj postup pre vyplnenie nájdete na:

https://www.socpoist.sk/news/socialna-poistovna-pripomina-rodicom-ziadost-o-osetrovne-z-dovodu-uzavretia-skoly-nevystavuje

Kto má na ošetrovné k dieťaťu nárok?

Nárok na ošetrovné majú zamestnanci, povinne nemocensky poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), dobrovoľne nemocensky poistené osoby a fyzické osoby, ktorým vznikla potreba osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote. Žiadosť teda vyplní ošetrujúca osoba a potvrdí ju uzatvorené zariadenie.

Ak ošetrujúca osoba už poberá inú dávku nemocenského poistenia, ako napríklad nemocenské alebo materské, nárok na ošetrovné jej nevznikne. Sociálna poisťovňa odporúča SZČO a dobrovoľne poisteným pred poslaním žiadosti o ošetrovné skontrolovať, či majú riadne a včas uhradené poistné na nemocenské poistenie v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.

(zdroj: https://najmama.aktuality.sk/; https://www.socpoist.sk/; https://pixabay.com/sk/)